Bestuur en management

Als Koninklijk bedrijf is het voor Saan niet meer dan vanzelfsprekend dat wij voldoen aan de Nederlandse wet- en regelgeving. De zorg voor onze omgeving, de maatschappij en onze medewerkers zit sinds 1897 in het DNA van het familiebedrijf en vormt de basis voor onze bedrijfsvoering.

In 2019 bestond de directie uit Rutger Alferink (algemeen directeur) en Matthijs Vooijs (operationeel directeur), ondersteund door financieel controller Niels Wouters. De Raad van Commissarissen werd gevormd door Koos Tesselaar (voorzitter), Rob van Wingerden en Joop Saan. Claudia van Heiningen-Saan trad per juli 2019 af als commissaris.

Maatschappelijke zorg

Door vier generaties Saan is Koninklijke Saan uitgebouwd tot een van de grotere en meest professionele spelers in de Nederlandse markten van kraanverhuur en (industriële) verhuizingen. Directie en medewerkers van Saan zetten zich in binnen brancheverenigingen en ondernemersorganisaties. Zo spelen we al sinds jaar en dag met plezier een rol bij de verbetering van kwaliteit en veiligheid van de branches waarin wij actief zijn.

We zijn aangesloten bij de Vereniging Verticaal en Transport en Transport en Logistiek Nederland (TLN). Ook levert Saan – onder meer via de Saan Foundation - een bijdrage aan maatschappelijke doelen en dat doen we zowel in de organisatie als de uitvoering en in de vorm van financiële ondersteuning.

Maatschappelijke zorg


De zorg voor onze omgeving, de maatschappij en onze medewerkers zit sinds 1897 in het DNA van het bedrijf.

Certificeringen KVGM

Saan wil zich aantoonbaar continue blijven ontwikkelen en verbeteren. Om die reden zijn wij gecertificeerd voor een aantal managementsystemen op het gebied van Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid en Milieu. Onze coördinator KVGM rapporteert rechtstreeks aan de algemeen directeur en draagt zorg voor het uitvoeren van jaarlijkse interne audits, de rapportage en de bewaking van de ingezette verbetertrajecten. Hij verzorgt ook de begeleiding van de jaarlijkse surveillance-audits en de certificatie-audits. Deze worden voor ISO 9001, ISO 14001, VCA en de CO2-Prestatieladder uitgevoerd door Aboma Certificeringen. Daarnaast is er de jaarlijkse controle door de Vereniging Verticaal Transport voor de erkenningsregeling voor kraanverhuurders van de VVT.

In 2019 werden er surveillanceaudits voor hercertificering voor ISO, VCA en de CO2-Prestatieladder gehouden. De resultaten van deze audits waren positief, de organisatie kreeg van de auditoren slechts een klein aantal verbeter- en aandachtpunten. De auditoren koppelden verder terug dat zij zeer te spreken zijn over de open bedrijfscultuur binnen de organisatie: medewerkers voelen zich gezien en gehoord en voelen dat zij ruimte hebben om zaken te initiëren om verbeteringen in processen te bewerkstelligen. Ook werd als positief ervaren dat de implementatie van het nieuwe ERP-systeem door Saan is aangegrepen om processen weer eens onder de loep te nemen en daar waar nodig te verbeteren.

Discriminatie, agressie en pesten tolereren we niet