Het milieu

Onze takken van sport zijn milieubelastende activiteiten. Het wagenpark van Saan telt zo’n 250 voertuigen die worden ingezet voor kraanverhuur, transport en industriële verhuizingen. Ook de leaseauto’s van onze medewerkers worden daartoe gerekend. Brandstofverbruik heeft daardoor logischerwijs het grootste aandeel in onze totale CO2-uitstoot, maar heeft tevens een belangrijk aandeel in onze kosten. Duurzaamheid en efficiency gaan hier hand in hand: wanneer wij efficiënter opereren, besparen wij kosten en het milieu.

Saan werkt actief aan het verbeteren van haar processen en het terugdringen van CO₂-uitstoot, en zet daarbij in op drie verschillende gebieden:

Investeringen in
milieusparende oplossingen

Wij investeren in schonere en stillere voertuigen en nemen energiebesparende maatregelen in onze kantoorpanden en opslagruimten.

Slimme oplossingen en
samenwerking

Door verbetering van processen en samenwerking met andere bedrijven in de logistieke keten, realiseren we efficiëntere en schonere werkwijzen.

Gedragsverandering bij
medewerkers

Middels interne campagnes, informatie en training maken wij onze medewerkers bewust van de bijdrage die zij kunnen leveren om onze CO₂-uitstoot terug te dringen.

Milieumanagement

Duurzaamheid is in onze bedrijfsvoering verankerd doordat wij twee milieumanagementsystemen hanteren: ISO14001 en de CO₂-prestatieladder. Sinds 2011 zijn wij voor beide systemen gecertificeerd, voor de CO₂-prestatieladder op niveau 3. Eind 2018 heeft voor beide systemen een hercertificerings-audit plaatsgevonden, uitgevoerd door Aboma Certificering. Beide certificaten zijn verlengd tot eind 2021 en worden tot die tijd jaarlijks tussentijds getoetst.

Voetafdruk

Hiernaast vindt u onze voetafdruk van 2019. Met deze voetafdruk brengen wij in het kader van onze certificering voor de CO₂-prestatieladder onze CO₂-uitstoot helder in kaart.

Als transportbedrijf met zware voertuigen, is het uiteraard niet vreemd dat 95% van onze totale CO₂-uitstoot wordt gegenereerd door ons dieselverbruik. Hoewel wij sinds de start van onze deelname aan de CO₂-prestatieladder vrijwel elk jaar onze uitstoot wisten te reduceren, is dat in 2019 niet gelukt. De oorzaak ligt in het feit dat we in 2019 weliswaar niet meer omzet genereerden met onze activiteiten Kraanverhuur en Industriële Verhuizingen, maar wel meer kilometers hebben gereden. We zagen in 2019 binnen Nederland meer opdrachten buiten onze regio's Groot-Amsterdam, Utrecht en Brabant en wij maakten aanzienlijk meer buitenlandse kilometers. Uiteraard blijft Saan wel investeren in materieel met schonere en zuinigere motorenen en elektrisch materieel.

Na de daling van ons gasverbruik in 2018 was het gasverbruik in 2019 weer iets hoger. Wij hebben niet een duidelijke verklaring voor deze stijging, maar de oorzaak zou kunnen liggen in een lagere gemiddelde temperatuur in de wintermaanden. Na een stijging van de CO₂-uitstoot door vliegreizen in 2018, realiseerden we hierop in 2019 een daling van bijna 50%. De elektriciteit die wij op onze terreinen en in onze bedrijfspanden gebruiken is nog altijd volledig groen en de CO₂-uitstoot blijft daar dus 0.

Wilt u meer informatie over onze inspanningen op dit gebied en bijvoorbeeld ons energiemanagement programma bekijken? Kijk dan op onze website.

Wij doen eerlijk en transparant zaken