Missie & Visie


Koninklijke Saan:
gewoon goed geregeld

Onze missie

Bij Koninklijke Saan kunt u vertrouwen op ruim 120 jaar vakmanschap in logistieke dienstverlening. We zijn gespecialiseerd in Kraanverhuur, Industriële Verhuizingen, Tour-trucking voor de live-entertainment business en Bouwlogistiek. Met de combinatie van deze activiteiten kunnen wij onze relaties de juiste turn-key oplossing bieden voor elk logistiek vraagstuk. Vanuit Diemen, Utrecht, Tilburg en Cluj (Roemenië) staan onze medewerkers elke dag met veel enthousiasme klaar voor onze klanten. Wij leveren onze diensten landelijk en internationaal binnen allerlei sectoren, waaronder de bouw, de medische sector, de food- en maakindustrie en de kunst- en entertainmentsector. Met onze resultaatgerichte manier van werken en de juiste voorbereiding maken wij het verschil: elke opdracht, klein of groot, wordt door Saan Gewoon Goed Geregeld!

Visie

In een wereld die steeds sneller verandert en waarin onze opdrachtgevers steeds complexere logistieke vraagstukken hebben, wil Saan een toekomstbestendige organisatie zijn door vanuit vakmanschap en ondernemerschap dé specialist te zijn in de niches waarin zij opereert. Dit doen wij door continu te vernieuwen en te verbeteren, op een verantwoorde, veilige en maatschappelijk betrokken wijze.

Cultuurwaarden

Samen met medewerkers én klanten hebben wij de cultuurwaarden van Saan bepaald. Zij vormen het kompas voor het Saan-merk en onze strategische beslissingen, onze dagelijkse bedrijfsvoering en de wijze waarop we omgaan met onze relaties en elkaar. Onze cultuurwaarden zijn:


Daadkrachtig

We zijn besluitvaardig en hebben lef, we zien problemen als uitdagingen, we pakken aan en regelen projecten van a tot z, van klein tot groot.


Optimistisch

We zijn bevlogen, zien kansen en hebben veel plezier in ons werk.


Bewust

We zijn vindingrijk, bedenken de juiste, pragmatische oplossingen voor onze opdrachten en voeren het werk veilig en verantwoord uit.


Toegankelijk

We denken mee en leven ons in in onze klanten, wij ontzorgen. Wij hebben respect voor onze omgeving, het milieu en zijn maatschappelijk betrokken.


Resultaatgericht

We zijn Saan-professionals en werken samen aan het beste resultaat voor onze opdrachtgevers en onszelf.


Maatschappelijk
verantwoord ondernemen

Natuurlijk hebben onze bedrijfsbeslissingen en onze activiteiten als logistiek dienstverlener impact op onze omgeving. Dat geldt voor zowel het milieu als op maatschappelijk terrein. Als Koninklijke onderneming hanteren we in ons beleid en onze bedrijfsvoering al sinds jaar en dag de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen: verantwoordelijkheid nemen, transparantie, ethisch gedrag, respect voor stakeholdersbelangen, wetgeving, gedragsnormen en de rechten van de mens.


Saan heeft de overtuiging dat duurzaamheid en efficiëntie hand in hand gaan. Daarom investeren wij in duurzame oplossingen; schoner materieel en energiebesparende maatregelen in onze panden. Daarnaast vinden wij het belangrijk om op maatschappelijk gebied ons steentje bij te dragen. Door middel van steun aan liefdadigheids-, onderwijs- of sportprojecten bijvoorbeeld. Maar ook door mensen met een beperking een kans te bieden op de arbeidsmarkt.