Rutger Alferink:


"Wij zijn trots op wat onze medewerkers in 2019 hebben neergezet!"

Rutger Alferink
Algemeen directeur

Welkom

Dit is alweer de vijfde keer dat wij het online Saan jaarbericht maken. In dit jaarbericht van 2019 leest u naast onze financiële cijfers ook wat er binnen ons bedrijf gebeurde op het gebied van duurzaamheid, kwaliteit en veiligheid. Ook vertellen wij u meer over onze personeelsontwikkelingen. Het verslag is bedoeld voor onze medewerkers, relaties en andere geïnteresseerden. Het geeft op een transparante, informatieve manier een kijkje in de keuken van onze organisatie. Wij wensen u veel leesplezier! Implementatie Saan ERP-systeem De Saan-organisatie trapte het jaar af met de implementatie van SERP, het nieuwe Saan ERP-systeem, dat op maat voor Saan is ontwikkeld. De overstap naar het nieuwe systeem had een grote impact. Het vervangt meerdere softwaresystemen voor de verwerking van klantgegevens, opdrachten, planning en facturatie. De medewerkers maakten zich het systeem snel eigen, knelpunten werden zo snel mogelijk opgelost en er zijn gedurende het jaar nog nieuwe functionaliteiten bijgekomen. Herhuisvesting Saan Diemen In 2018 werd een start gemaakt met de concretisering van de plannen voor herhuisvesting van onze vestiging in Diemen. Gedurende 2019 liepen de procedures voor het aanvragen van de omgevingsvergunning en zijn diverse opties voor het inrichten van het terrein en de gebouwen op de nieuwe locatie beoordeeld. Hoewel door de stikstofcrisis vergunningsaanvragen vertraging hebben opgelopen, vertrouwen we erop in 2020 te kunnen starten met de bouw. De verhuizing staat gepland voor 2021. Werving nieuwe medewerkers Personeelswerving en het behoud van medewerkers bleef ook in 2019 uitdagend. Gelukkig zijn we erin geslaagd om veel vacatures te vervullen door intensieve werving via social media kanalen en eigen medewerkers. Daarnaast zijn er nieuwe collega’s ingestroomd door een reorganisatie bij een collegabedrijf. In overeenstemming met ons personeelsbeleid hebben ook dit jaar veel medewerkers (interne) opleidingen en trainingen gevolgd om hen nieuwe kansen en doorgroeimogelijkheden te bieden en ervoor te zorgen dat zij bij blijven in hun vakgebied. Beëindiging Saan Verhuizingen Eind 2018 werd de activiteit Verhuizingen beëindigd, dit proces is tamelijk geruisloos verlopen. Klanten waren op tijd geïnformeerd en lopende contracten zijn uitgediend. De Saan verhuizers hebben tot het eind van alle overeenkomsten met volle inzet gewerkt en ontvingen daarvoor complimenten van deze relaties. Alle medewerkers hebben een andere plek binnen de Saan-organisatie gevonden of zijn begeleid naar een functie buiten het bedrijf.

In 2019 is de slagkracht van het commerciële team van Industriële Verhuizingen vergroot en meer focus gelegd op de onze belangrijkste marktsegmenten, wat resulteerde in een verbetering van het resultaat. Ook Kraanverhuur kreeg commerciële versterking en deed het qua resultaat beter dan in 2018, al ondervond deze activiteit eind 2019 wel gevolgen van de stikstof- en PFAS-crisis. Het bedrijfsonderdeel Saan Trucking heeft een succesvol jaar achter de rug. Bij vrijwel alle bestaande klanten werd meer omzet gerealiseerd. Wij zijn trots op wat de medewerkers van alle activiteiten, zowel commercieel als operationeel hebben neergezet! Ook zijn we trots op het materieel dat wij in huis hebben om onze relaties optimaal te kunnen bedienen. We hebben ons voertuigenpark en het assortiment hulpmaterieel weer uitgebreid of vernieuwd. Zo werden er onder meer vier mobiele torenkranen en twee telekranen aan het voertuigenpark toegevoegd en stroomden er vier trekkers en verschillende typen trailers in. Een van de trekkers met kraan werd vervangen door een trekker met autolaadkraan met een capaciteit van maar liefst 165 ton/meter.

Objective 2019 - 2021


“Saan is een toekomstbestendige organisatie door vanuit ondernemerschap en vakmanschap Kranen en Industriële Verhuizingen rendabel te maken en Saan Trucking door te ontwikkelen.”

Vooruitblik 2020 Toen we 2019 afsloten en met veel plezier optimistisch aan de slag gingen begin 2020, kon niemand vermoeden dat zo snel dergelijke bijzondere tijden zouden aanbreken. De razendsnelle verspreiding van het Coronavirus ontketende een heuse Coronacrisis en heeft het openbare en sociale leven in Nederland en de rest van de wereld voor een groot deel platgelegd. Het lijkt erop dat het werk van Saan doorgang blijft vinden; er wordt nog gebouwd, leveringen gaan door en (ver)plaatsingen van machines worden uitgevoerd. Toch merken wij de gevolgen van de crisis; Shows in de live entertainment business – de klantenkring van Saan Trucking – zijn stilgelegd. Van de volle orderportefeuille voor 2020 bij deze activiteit is opeens niet veel meer over. Hoe zich dat gaat ontwikkelen voor de rest van dit jaar blijft moeilijk in te schatten. De overheid en het bedrijfsleven spannen zich in om de economie zo goed mogelijk op gang te houden zonder de gezondheidszorg in gevaar te brengen. Onze organisatie past zich zo snel en goed mogelijk aan op de maatregelen die worden genomen. Ondanks de zorgelijke situatie blijven we positief en doen wij onze uiterste best om klanten zo goed mogelijk te blijven bedienen en hen te helpen bij hun logistieke uitdagingen! Tot slot wil ik graag onze medewerkers, relaties, aandeelhouder en commissarissen bedanken voor hun inzet en bijdrage aan ons bedrijf in 2019. Rutger Alferink Algemeen directeur Koninklijke Saan B.V.

“Wij blijven klanten ook in 2020 graag helpen bij hun logistieke uitdagingen!”

Wat vindt u nog meer in ons jaarverslag?