Interview


Afbouw Saan Verhuizingen

“Helaas zagen we de waardering van klanten niet meer terug in de tarieven.”

In 2018 besloot Saan te stoppen met de activiteit Verhuizingen. Algemeen directeur Rutger Alferink vertelt meer over het waarom en op welke wijze de afbouw is gerealiseerd.

Sinds de oprichting van Saan in 1897 is Verhuizen een van de belangrijke pijlers van het familiebedrijf Saan geweest. De activiteit kreeg het echter de laatste jaren steeds lastiger. Rutger Alferink: “Door onze klanten werd de dienstverlening van Saan Verhuizingen hoog gewaardeerd. Helaas zagen we die waardering al lang niet meer terug in de tarieven. Bovendien verdween een deel van de markt voor Verhuizingen. We zien minder verhuisbewegingen en verhuizingen werden onder andere door digitalisering en eenvoudiger te verhuizen en te monteren meubilair minder complex. Dat maakte de toetreding voor goedkopere, nieuwe instromers gemakkelijker en het onderscheidend vermogen van Saan werd daardoor minder. Daarnaast kent de verhuismarkt een hoog (financieel) risico door bijvoorbeeld een hoog ziekteverzuim.”


Heldere strategie

Saan stopte in 2018 met projectverhuizingen en particuliere verhuizingen, maar zeker niet met de activiteit Industriële verhuizingen. Rutger: “Voor Industriële Verhuizingen hebben we een heldere strategie bepaald. We focussen ons op specifieke markten: de maak-industrie, de levensmiddelenindustrie en het medische segment. Op basis van die keuzes hebben we de afgelopen jaren investeringen gedaan die toegespitst zijn op de specifieke werkzaamheden in die branches.”


Veranderingen blijven spannend

Ondanks dat er intern vaak werd gecommuniceerd over het zware weer waarin de activiteit Verhuizingen verkeerde, was het besluit om te stoppen voor een aantal medewerkers toch lastig. “Uiteraard is er veel emotie bij de medewerkers”, vertelt Rutger. “Dat is natuurlijk niet meer dan normaal. “Het is voor ons bedrijf en onze medewerkers een nieuwe fase met veranderingen. En veranderingen blijven toch spannend. Wel was er begrip voor onze keuze bij de meeste medewerkers. Ook is men blij met de wijze waarop we de activiteit hebben afgebouwd. Wij hebben niemand ontslagen; alle verhuismedewerkers hebben een alternatieve functie binnen Saan aangeboden gekregen. Wanneer daarvoor aanvullende opleidingen nodig waren, hebben we dat in gang gezet. Zo zijn er specifieke opleidingen gericht op industriële verhuizingen georganiseerd en heeft een groep verhuizers hun groot rijbewijs gehaald.” Inmiddels is iedereen weer op een goede plek terechtgekomen. “Slechts een enkeling heeft besloten om weg te gaan bij Saan, daarbij al dan niet door ons geholpen bij het sollicitatietraject. De meeste verhuiscollega’s zijn bij Industriële Verhuizingen aan de slag gegaan en die overstap is de meesten van hen goed bevallen.”

Quote


"Achteraf ontvingen we van de relaties complimenten voor de manier waarop onze verhuizers zich tot op de laatste dag voor hen hebben ingezet. "

Ook bij klanten was er wel begrip voor de keuze. Rutger: “Toen wij klanten gingen informeren kwam dit voor hen wel als een schok. Ik heb veel relaties persoonlijk gesproken en het besluit uitgebreid toegelicht. Men reageerde begripvol, maar zeker de relaties waar wij al jaren zaken mee deden, vonden het erg jammer. Er waren ook relaties die zich bezorgd afvroegen of ze dan al die tijd te weinig betaald hebben voor onze mannen. Maar natuurlijk is het toch gewoon de markt die de prijs bepaalt.” Klanten zijn overigens niet meteen voor het blok gezet. “We hebben met alle klanten duidelijke afspraken gemaakt, waarbij lopende contracten netjes zijn uitgediend en men voldoende tijd had om een ander verhuisbedrijf te selecteren. Achteraf ontvingen we van de relaties complimenten voor de manier waarop onze verhuizers zich tot op de laatste dag voor hen hebben ingezet. Dat zegt veel over de professionaliteit van onze medewerkers, iets waar we erg trots op zijn.”


Vertrouwen in toekomstbestendige organisatie

Met zoveel nieuwe medewerkers aan boord bij Industriële Verhuizingen is het natuurlijk wel belangrijk dat er voldoende werk is. “Dat lukt vooralsnog best goed”, zegt Rutger hierover. “We zien deze activiteit momenteel groeien, al blijft in dit projectmatige werk de continuïteit in het werk een belangrijk focuspunt. Naast IV richten we ons vol op de activiteiten Kraanverhuur, (bouw)logistieke projecten en Saan Trucking. Wij hebben er vertrouwen in dat Saan met deze koers een toekomstbestendige organisatie blijft, waarin onze medewerkers vanuit ondernemerschap en vakmanschap onze klanten de beste logistieke oplossingen bieden!”

“Natuurlijk hebben we lopende contracten met klanten netjes uitgediend.”

Saan bouwt nieuw ERP-systeem