Maatschappelijke betrokkenheid

Niet alleen de zorg voor milieu en onze klanten is voor Saan belangrijk. Ook andere zaken krijgen onze aandacht, zoals bijvoorbeeld opleiding en ontwikkeling van jongeren, sponsoring van goede doelen en het welzijn van onze omwonenden.

Saan en onze omgeving

In Diemen zijn wij dicht tegen een woonwijk aan gevestigd. Om overlast te voorkomen, mogen medewerkers met zwaar materieel geen gebruik maken van de toegangsweg via de woonwijk, maar rijden zij om via het industrieterrein. Met de nieuwbouwplannen – wel binnen Diemen, maar aan de andere kant van de A1 – is deze overlast straks helemaal verleden tijd.

Onze 'roots' liggen in Diemen, en Saan is al ruim een eeuw een van de grootste werkgevers van deze gemeente. We vinden een actieve rol hierin dan ook belangrijk. De directie van Saan is actief binnen de ondernemersverenging van Diemen: Ondernemend Diemen. Onze vestiging in Tilburg timmert in Brabant aan de weg. Daar zijn wij aangesloten bij de Bedrijven Ondernemers Regio Tilburg (BORT) en de BZW (Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging).

Veiligheid en gezondheid in de branche

Saan is al jaren actief in verschillende brancheverenigingen, zoals de Vereniging Verticaal Transport voor kraanverhuurders. Onze operationeel directeur Matthijs Vooijs, manager technische dienst Mark van Klaarbergen en coördinator KVGM Robbert van den Broek hebben zitting in verschillende commissies binnen de VVT. Joop Saan was tot medio 2018 lid van het Dagelijks Bestuur, zijn rol als Penningmeester is overgenomen door Algemeen directeur Rutger Alferink. Gezamenlijk zoeken wij naar oplossingen om veiligheid voor onze medewerkers en onze omgeving te vergroten en de kwaliteit van dienstverlening binnen de branche te verbeteren.

Sponsoring


Naast zorg voor ons milieu, dragen we ook ons steentje bij aan goede doelen.

Techniek promotie jongeren

Net als veel andere werkgevers in Nederland is nieuwe aanwas van enthousiaste, technisch geschoolde medewerkers van groot belang. Om jongeren warm te maken voor een technisch beroep heeft Saan onder meer bij de technische dienst vrijwel permanente stageplekken, zowel in Diemen als in Tilburg. Ook werken we mee aan andere initiatieven zoals snuffelstages en het Feest der Techniek. In 2018 resulteerde dat in dit leuke filmpje over onze stagiair Jan-Pieter.


We werden voor dit filmpje benaderd door het programma Vakkanjers. Zij wilden graag op een aansprekende manier het vak van een onderhoudsmonteur in beeld brengen. Vakkanjers promoot technische beroepen op hun website en sociale media.

Dodehoeklessen

De medewerkers van Saan waren in 2018 weer op basisscholen in Diemen en een aantal in Amsterdam om samen met de Politie dodehoekvoorlichting te geven. In totaal werden 12 scholen bezocht. De kinderen krijgen tijdens de voorlichting eerst een instructiefilm te zien over de dode hoek van vrachtwagens en bussen, maar het wordt past echt interessant voor de kinderen als ze het schoolplein opgaan. Daar staat een Saan-vrachtwagen en twee Saan-medewerkers, die hen zelf in en om de vrachtwagen laten ervaren wat een chauffeur nou eigenlijk ziet. De meeste leerlingen zijn enorm verbaasd dat een vrachtwagenchauffeur zo weinig ziet, ondanks dat hij zo hoog in zijn wagen zit. Een echte eye-opener! Vervolgens leren we de kinderen ook wat ze zelf kunnen doen om gevaarlijke situaties te voorkomen. Zo zijn in 2018 weer ruim 300 kinderen bewuster gemaakt, een belangrijk onderdeel bij de preventie van ernstige ongevallen.

Sponsoring

Ieder jaar reserveren wij een deel van onze omzet voor sponsoring. In 2018 werd ruim € 120.000 besteed aan sponsoring. Het grootste deel van dit bedrag werd gedoneerd aan de stichting Sa4, de goede doelenstichting van de familie Saan. Daarnaast sponsorden wij een aantal projecten in natura, dat wil zeggen door middel van inzet van materieel en medewerkers.


Stichting Sa4 initieert en steunt projecten op het gebied van onder andere welzijn, onderwijs, bescherming van natuur en milieu, gezondheidszorg, jeugd- en ouderenzorg, ontwikkelingssamenwerking en dierenwelzijn. De familie Saan kiest daarbij projecten die hen na aan het hart liggen. De stichting Sa4 werd eind 2018 omgedoopt tot Saan Foundation, om hiermee de link met zowel de Saan familie als ons bedrijf te vergroten. Meer informatie over Sa4, nu Saan Foundation, vindt u op de website en de facebookpagina van de stichting.


In 2018 steunden Stichting Sa4 en Koninklijke Saan onder meer de volgende goede doelen en projecten:


  • Saan Opkikkerdag – Stichting Sa4 sponsorde een compleet verzorgde dag uit voor 20 gezinnen met ernstig zieke kinderen, die wordt georganiseerd door Stichting Opkikker. De leden van Sa4 en medewerkers van Saan waren de begeleiders van de gezinnen, die ervoor zorgden dat hun gasten flink in de watten werden gelegd. Een bijzondere dag voor zowel de gezinnen als de vrijwilligers!
  • In de privésfeer heeft de familie Saan van dichtbij meegemaakt wat Stichting Ambulance Wens Nederland voor moois doet om met en voor immobiele patiënten toch nog een laatste wens in vervulling te laten gaan. In 2018 werd een bijdrage overgemaakt aan deze stichting.
  • Stichting Jantje Beton ontving financiële steun voor de aanleg van speeltuinen.
  • Koninklijke Theater Carré werd in 2018 zowel financieel als in natura gesteund.
  • Lokale feestactiviteiten kregen van ons een steuntje in de rug, zoals het carnaval in Tilburg en Den Bosch, de organisaties van Diemense festiviteiten zoals Diemer Festijn en Diemer Cross en de Sinterklaasintocht in Amsterdam.
  • Sponsoring van een Netgiraffe in Artis.
  • Donaties aan de Stichting voor Geestelijke en Maatschappelijk Welzijn Gehandicapten Nederland.
  • Transporten voor een aantal goede doelen.
  • Deelname aan Trucktour Tilburg.

Einde van een tijdperk