Mensenrechten

De overheid stimuleert werkgevers om diversiteit te bevorderen en tot een medewerkersbestand te komen dat een afspiegeling is van de samenleving. Het gaat daarbij om geslacht, leeftijd, etniciteit en arbeidsbeperking. Alledaagse verschillen, maar minder vanzelfsprekend op de werkvloer. In dit hoofdstuk meer over hoe Saan daarmee omgaat.

Verhouding man/vrouw

Ons medewerkersbestand bestond in 2018 voor 11% uit vrouwen. Als logistiek bedrijf in takken van sport met relatief zware fysieke arbeid, werkzaam in de bouw en industrie, is Saan van origine een echt mannenbedrijf. De vrouwelijke medewerkers zijn werkzaam op kantoor in commerciële en administratieve functies en de IT-afdeling. Voor de operationele functies zijn vrouwen binnen de kraanverhuur- en industriële verhuisbranche nog immer bijzonder lastig te vinden.

Medewerkers met migratieachtergrond

Zowel bij Kraanverhuur als Industriële Verhuizingen heeft Saan medewerkers van niet-Nederlandse afkomst in dienst. In verband met de benodigde specialistische vakkennis en opleiding voor deze takken van sport zoekt Saan voor haar vacatures de persoon die het beste bij het profiel van de functie past. Het maakt daarbij niet uit of iemand man of vrouw is, of wel of geen migratieachtergrond heeft. Net als dat het lastig blijkt om vrouwelijke kandidaten te vinden voor operationele functies, blijft het nog altijd lastig om bepaalde functies in te vullen met medewerkers met een migratieachtergrond.

Leeftijdsbeleid

Een gezonde mix qua leeftijd van medewerkers is belangrijk voor vernieuwing en kennisoverdracht. Jonge mensen hebben een frisse blik op bedrijfsprocessen en de wereld om ons heen. De oudere medewerkers beschikken over waardevolle kennis en ervaring. Zij kunnen elkaar versterken en ervoor zorgen dat een bedrijf moderniseert zonder belangrijke waarden kwijt te raken.
Saan heeft een relatief ‘oud’ medewerkersbestand. Hoewel we actief proberen om jongere medewerkers aan te trekken, is dit al geruime tijd een aandachtspunt. Slechts 6% van de medewerkers is jonger dan 30. Maar liefst 39% is ouder dan 50 jaar; 8% is ouder dan 60 en bereikt dus al snel de pensioengerechtigde leeftijd. Daarmee verliest Saan natuurlijk vakkennis. Het is dus zaak tijdig nieuwe, jongere medewerkers op te leiden waarbij we gebruik maken van de kennis van ‘de oudere garde’. Bij werving en selectie proberen we daarom zowel ervaren medewerkers die direct in kunnen stromen als leerlingen aan te nemen.

Leeftijdsbeleid


Jonge en oudere medewerkers kunnen elkaar versterken en ervoor zorgen dat een bedrijf moderniseert zonder belangrijke waarden kwijt te raken.

Discriminatie, agressie en pesten

Saan hanteert een streng beleid tegen discriminatie en agressie op de werkvloer. Ook pesten en seksuele intimidatie wordt niet getolereerd. Wanneer dit wordt geconstateerd wordt er direct actie ondernomen en worden medewerkers op hun gedrag aangesproken en indien nodig volgt een officiële waarschuwing. Deze aanpak werkt naar tevredenheid; er vinden niet of nauwelijks incidenten plaats binnen ons bedrijf. In 2018 ontvingen wij geen meldingen van medewerkers over discriminatie, agressie of pesten.

Participatiewet

Sinds 2015 is de Participatiewet van kracht. Daarin heeft de overheid het bedrijfsleven de doelstelling opgelegd dat er tot 2026 zo’n 125.000 extra banen moeten worden gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking. Saan staat hier zeker voor open, maar wij hebben weinig plaatsingsmogelijkheden voor deze groep. De functies binnen ons bedrijf zijn vaak fysiek zwaar en er zijn veel veiligheidsaspecten waar rekening mee gehouden moet worden. Het is lastig om mensen te vinden die aan de strenge veiligheidseisen van Saan kunnen voldoen en worden bovendien daarbij niet geholpen door de regelgeving vanuit de overheid.


Saan investeert in ontwikkeling van medewerkers