Het milieu

Wij voeren de werkzaamheden voor onze klanten vooral uit met zwaar materieel: Saan heeft in totaal zo’n 275 voertuigen, waaronder mobiele tele- en torenkranen en vrachtwagens in de vloot. Kraanverhuur, transport en verhuizingen zijn nu eenmaal milieubelastende activiteiten. Brandstofverbruik heeft daardoor logischerwijs het grootste aandeel in onze totale CO₂-uitstoot, maar heeft tevens een belangrijk aandeel in onze kosten. Duurzaamheid en efficiency gaan hier hand in hand: wanneer wij efficiënter opereren, besparen wij kosten en het milieu.

Saan werkt actief aan het verbeteren van haar processen en het terugdringen van CO₂-uitstoot, en zet daarbij in op drie verschillende gebieden:

Investeringen in
milieusparende oplossingen

Wij investeren in schonere en stillere voertuigen en nemen energiebesparende maatregelen in onze kantoorpanden en opslagruimten.

Slimme oplossingen en
samenwerking

Door verbetering van processen en samenwerking met andere bedrijven in de logistieke keten, realiseren we efficiëntere en schonere werkwijzen.

Gedragsverandering bij
medewerkers

Middels interne campagnes, informatie en training maken wij onze medewerkers bewust van de bijdrage die zij kunnen leveren om onze CO₂-uitstoot terug te dringen.

Milieumanagement

Duurzaamheid is in onze bedrijfsvoering verankerd doordat wij twee milieumanagementsystemen hanteren: ISO14001 en de CO₂-prestatieladder. Sinds 2011 zijn wij voor beide systemen gecertificeerd, voor de CO₂-prestatieladder op niveau 3. Eind 2018 heeft voor beide systemen een hercertificerings-audit plaatsgevonden, uitgevoerd door Aboma Certificering. Beide certificaten zijn verlengd tot eind 2021 en worden tot die tijd jaarlijks tussentijds getoetst.

Voetafdruk

Gekoppeld aan onze certificering voor de CO₂-prestatieladder brengen wij onze CO₂-uitstoot in kaart middels de CO₂-voetafdruk. Hiernaast presenteren wij u onze voetafdruk van 2018.


In 2018 hebben we de CO₂-uitstoot wederom weten te verlagen: 3% t.o.v. 2017. Kijkend naar ons referentiejaar (2011) hebben we onze totale uitstoot met 42% gereduceerd, in totaal 2718 ton CO₂. 95% van onze CO₂-uitstoot komt voort uit het wagenpark; in 2018 betekent dit een uitstoot van 3.552 ton CO₂. Investeringen in zuinigere (elektrische) middelen en de aanpak zoals hier beschreven, zorgen ervoor dat we in 2018 bijna 20.000 liter minder brandstof hebben verbruikt ten opzichte van 2017. De CO₂-reductie die we daarmee realiseren is 133 ton CO₂.


Kijkend naar ons referentiejaar hebben we op de inzet van onze middelen 2.166 ton CO₂-reductie gerealiseerd, 40%. Ook ons gasverbruik is verlaagd met 3.000 Nm3 ten opzichte van vorig jaar en dat is een reductie van 3%. Een stijging in het aantal vliegreizen resulteert in een verhoging van 12 ton CO₂.


Wilt u meer informatie over onze inspanningen op dit gebied en bijvoorbeeld ons energiemanagement programma bekijken? Kijk dan op onze website.

Trots op onze klanttevredenheid