Mensenrechten

De overheid stimuleert werkgevers om diversiteit te bevorderen en tot een medewerkersbestand te komen dat een afspiegeling is van de samenleving. Het gaat daarbij om geslacht, leeftijd, etniciteit en arbeidsbeperking. Alledaagse verschillen, maar minder vanzelfsprekend op de werkvloer. In dit hoofdstuk meer over hoe Saan daarmee omgaat.

Verhouding man/vrouw

Ons medewerkersbestand bestond afgelopen jaar, net als in 2018, voor 11% uit vrouwen en dat percentage blijft dus constant. Als logistiek bedrijf in takken van sport met relatief zware fysieke arbeid, werkzaam in de bouw en industrie, is Saan van origine een echt mannenbedrijf. De vrouwelijke medewerkers zijn werkzaam op kantoor in management, commerciële en administratieve functies en de IT-afdeling. Voor de operationele functies zijn vrouwen binnen de kraanverhuur- en industriële verhuisbranche nog immer bijzonder lastig te vinden.

Medewerkers met migratieachtergrond

Zowel bij Kraanverhuur als Industriële Verhuizingen heeft Saan een aantal medewerkers van niet-Nederlandse afkomst in dienst. In verband met de benodigde specialistische vakkennis en opleiding voor deze takken van sport zoekt Saan voor haar vacatures de persoon die het beste bij het profiel van de functie past. Het maakt daarbij niet uit of iemand man of vrouw is, of wel of geen migratieachtergrond heeft. Net als dat het lastig blijkt om vrouwelijke kandidaten te vinden voor operationele functies, blijft het nog altijd lastig om bepaalde functies in te vullen met medewerkers met een migratieachtergrond, al zien we de afgelopen twee jaar daarin wel een lichte stijging.

Leeftijdsbeleid

Om een toekomstbestendig bedrijf te blijven, is verbetering en vernieuwing nodig. Daarvoor is een gezonde mix qua opleidingsniveau en vakkennis nodig, maar ook is een gezonde mix in leeftijd van medewerkers nodig. Waar de oudere collega’s waardevolle ervaring en eigenschappen bezitten voor stabiliteit en kennisoverdracht, hebben jonge mensen weer een frisse blik op bedrijfsprocessen en de wereld om ons heen. Zij kunnen elkaar versterken en ervoor zorgen dat een bedrijf moderniseert zonder belangrijke waarden en vakkennis kwijt te raken.

Saan heeft al lange tijd een zeer trouw medewerkersbestand met lange dienstverbanden en dat maakt dat de gemiddelde leeftijd relatief hoog ligt. 7,5% van de medewerkers was in 2019 jonger dan 30 jaar en bijna 38% is ouder dan 50. Gezien het medewerkersverloop is in 2019 minder aandacht naar de samenstelling van de leeftijdsmix uitgegaan, maar meer naar de werving van gemotiveerde medewerkers die binnen onze bedrijfscultuur passen. Er zijn zowel ervaren medewerkers die direct in kunnen stromen als leerlingen aangenomen, die goed begeleid worden door onze Saan-vakmannen. De groep leerlingen bestaat deels uit jonge medewerkers die net aan hun loopbaan beginnen, en deels uit minder jonge collega’s die binnen Saan worden bijgeschoold of omgeschoold tot kraanmachinist of industrieel verhuizer.

Verhouding man/vrouw


Voor de operationele functies zijn vrouwen binnen de kraanverhuur- en industriële verhuisbranche nog immer bijzonder lastig te vinden.

Discriminatie, agressie en pesten

Discriminatie en agressie op de werkvloer worden bij Saan niet getolereerd. Wij hanteren een streng beleid hiertegen. Datzelfde geldt voor pesten en seksuele intimidatie. Bij constatering van grensoverschrijdend gedrag, wordt er direct actie ondernomen. De betrokken medewerkers worden op hun gedrag aangesproken en indien nodig volgt een officiële waarschuwing. Deze aanpak werkt naar tevredenheid; er vinden niet of nauwelijks incidenten plaats binnen ons bedrijf. In 2019 ontvingen wij geen meldingen van medewerkers over discriminatie, agressie, pesten of seksuele intimidatie.

Participatiewet

Middels de Participatiewet heeft de overheid het bedrijfsleven de doelstelling opgelegd dat er tot 2026 zo’n 125.000 extra banen moeten worden gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking. Saan staat hier zeker voor open, maar wij hebben weinig plaatsingsmogelijkheden voor deze groep. De functies binnen ons bedrijf zijn vaak fysiek zwaar en er zijn veel veiligheidsaspecten waar rekening mee gehouden moet worden. Het is lastig om mensen te vinden die aan de strenge veiligheidseisen van Saan kunnen voldoen en bovendien worden wij daarbij niet geholpen door de regelgeving vanuit de overheid.

Veiligheid en gezondheid vinden wij belangrijk