Rutger Alferink:


"We hebben veel werk verzet in 2018."

Rutger Alferink
Algemeen directeur

Welkom

Met veel plezier bied ik u het jaarbericht van Koninklijke Saan B.V. aan. In dit uitgebreide verslag van 2018 vindt u naast onze financiële verslaglegging ook het duurzaamheidsverslag en ons sociaal jaarverslag. Teruglezend kom ik trots tot de conclusie dat we in 2018 bijzonder veel werk verzet hebben, zowel voor onze relaties als intern. In dit verslag onder meer uitgebreid aandacht voor de afbouw van onze activiteit Verhuizingen, de bouw van een compleet nieuw ERP-systeem en alle ontwikkelingen op het gebied van KVGM en belangrijke investeringen. Ik wens u veel plezier bij het lezen van ons jaarbericht.


SERP – Saan ERP-systeem

Een belangrijk focusproject dat intern veel energie heeft gevergd, is de bouw van een nieuw ERP-systeem. Doelstelling was binnen één jaar en binnen budget de belangrijkste modules te bouwen voor de verwerking van klantgegevens, opdrachten, planning en facturatie. Dit is gerealiseerd met de inzet van een stuurgroep, projectteam en werkgroepen met de gebruikers. Eind 2018 werd het in hoog tempo ontwikkelde systeem opgeleverd en op 1 januari 2019 ging de Saan-organisatie over op het nieuwe systeem. Verderop in dit verslag vertellen we meer over de overstap naar SERP.


Nieuwbouw Saan Diemen

In maart tekenden wij de intentieovereenkomst met Nuon en Gemeente Diemen voor de aankoop van grond voor de herhuisvesting van de hoofdvestiging van Saan in Diemen. De meer dan veertig jaar geleden gebouwde vestiging is toe aan een grondige renovatie en past qua indeling niet meer bij het huidige Saan. Bovendien zijn de verdeling over twee terreinen aan de Weesperstraat en de huidige ligging ten opzichte van de woonwijken niet meer ideaal. Eind 2018 is de aanvraag voor de wijziging van het bestemmingsplan ingediend. Naar verwachting start de bouw in 2020 en vindt de verhuizing plaats in 2021.


Afbouw Saan Verhuizingen

De maatregelen die Saan afgelopen jaren heeft genomen om de bedrijfsactiviteit Verhuizingen weer rendabel te maken, hebben niet geresulteerd in een gewenst resultaat. In 2018 werd besloten om de activiteit volledig af te bouwen en ons te focussen op Kraanverhuur, Industriële Verhuizignen en Saan Trucking. Vanaf het voorjaar zijn medewerkers en relaties hierover geïnformeerd. Voor alle medewerkers is een plaats binnen een van de andere activiteiten gezocht. Lopende contracten met relaties zijn opgezegd en in 2018 uitgediend en afgerond. Per 31 december 2018 is de activiteit Verhuizingen volledig beëindigd. In het artikel over de afbouw leest u uitgebreider over dit onderwerp.


Saan Ruttrans en XY Masterclas
Naast ontwikkeling van onze eigen activiteiten heeft Koninklijke Saan deelnemingen in twee bedrijven: Saan Ruttrans en XY Masterclass. Saan Ruttrans is een kraanverhuuronderneming in Cluj, Roemenië. Ooit is deze ondermening als MVO-project gestart om een bijdrage te leveren aan de economie in Roemenië en onze kranen een tweede leven te kunnen geven. Inmiddels kunnen we trots zeggen dat Saan Ruttrans een volwassen en financieel zeer gezonde entiteit is. Cluj is de tweede stad van Roemenië en enorm in ontwikkeling: iets waar Saan Ruttrans letterlijk aan meebouwt: we zijn daar met 8 mobiele kranen de grootste mobiele kraanverhuurder. De toekomstperpectieven voor deze Roemeense tak zien er goed uit.
XY Masterclass is een onafhankelijk examenbureau dat onder andere TCVT opleidingen examineert. Koninklijke Saan is voor de helft eigenaar van XY. Op deze manier dragen wij bij aan het vernieuwen en digitaliseren van opleidingen, examinering en de toetreding van goede vakmensen in onze branche.


Investeringen

In 2018 investeerde Saan in uitbreiding en vernieuwing van het voertuigenpark en hulpmaterieel. Er stroomden o.a. nieuwe trekkers, vrachtwagens en bestelwagens voor Industriële Verhuizingen en Saan Trucking in. Daarnaast werden er nieuwe telekranen en torenkranen besteld. De levering van de elektrische Spierings Cityboy torenkraan is helaas uitgesteld tot 2019. Eind 2018 werden daarnaast bestellingen gedaan voor onder meer nog vier nieuwe Spierings torenkranen, twee Liebherr telekranen en vier trekkers, verwachte levering in 2019.


Bedrijfscultuur

Hoewel een bedrijfscultuur lastig te veranderen is, heeft het traject Saan Bedrijfscultuur waar de organisatie sinds 2016 mee aan de slag is gegaan zeker resultaat. De groep cultuurambassadeurs – bestaande uit 10 medewerkers van verschillende afdelingen – heeft daarin een waardevolle rol. Deze ambassadeurs denken mee en sparren met de directie over wat er leeft binnen het bedrijf. Daarbij worden zaken die zij aandragen opgepakt om mee aan de slag te gaan. Zij kwamen in 2018 zesmaal bijeen en door hen is vanuit de cultuurwaarde ‘Bewust’ de campagne ‘netjes achterlaten voertuigen’ opgezet en gestart. Daarmee worden dagelijkse ergernissen over het niet aftanken en opruimen van voertuigen en het niet melden van storingen met een knipoog onder de aandacht gebracht.

Objective 2019 - 2021


“Saan is een toekomstbestendige organisatie door vanuit ondernemerschap en vakmanschap Kranen en Industriële Verhuizingen rendabel te maken en Saan Trucking door te ontwikkelen.”

Vooruitzichten 2019

In 2018 is de strategie herijkt en opnieuw vastgesteld voor 2019 – 2021. Onze Objective, dus onze doelstelling, voor de komende 3 jaar hebben wij als volgt geformuleerd:


“Saan is een toekomstbestendige organisatie door vanuit ondernemerschap en vakmanschap Kranen en Industriële Verhuizingen rendabel te maken en Saan Trucking door te ontwikkelen.”


De bijbehorende Strategieën per activiteit zijn:


  • Algemeen: De juiste medewerkers zitten op de juiste plek door gericht personeelsbeleid op basis van ‘vakmanschap en plezier’.
  • Algemeen: Het imago van Saan helpt om onze strategieën waar te maken door het imago hierop aan te scherpen en gerichter in te zetten.
  • Kranen: Onze productmix is rendabel in Amsterdam, Utrecht en Tilburg en op strategische plekken in Europa door salesfocus op eigen producten i.c.m. kostenfocus.
  • Industriële Verhuizingen: Wij zijn IV specialist in onze focus marktsegmenten (food, medisch, maak-industrie) door onze verkoopaanpak, middelen en organisatie daarop aan te passen.
  • Saan Trucking: Continuïteit van Saan Trucking zeker stellen door de organisatie verder te ontwikkelen en de klantportfolio verder te verbreden.
  • New business: Saan blijft new business (aansluitend op de bestaande activiteiten) onderzoeken door voor kansen een business-case te maken en keuzemomenten te bewaken.


In 2019 is daarnaast de nieuwe huisvesting voor vestiging Diemen een belangrijk project en zal het nieuwe Saan ERP-systeem worden aangevuld met een aantal nieuwe modules.

Bij IV in Diemen zijn via Verhuizingen al veel nieuwe collega’s ingestroomd, maar daarnaast gaat de zoektocht naar ervaren machinetransporteurs en kraanmachinisten volop door. Ook in 2019 zal er weer energie gestoken worden in personeelswerving en (interne) opleidingen van zowel nieuwe en meer ervaren collega’s. De bedrijfscultuur blijft met de veranderingen in de organisatie een belangrijk aandachtspunt.


Tenslotte wil ik graag onze relaties, aandeelhouder, commissarissen en medewerkers bedanken voor hun inzet en bijdrage aan ons bedrijf in het afgelopen jaar! Op naar een succesvol en plezierig 2019!


Rutger Alferink

Algemeen directeur Koninklijke Saan B.V.

“Op naar een succesvol en plezierig 2019!”

Wat vindt u nog meer in ons jaarverslag?